Dziś jest: Wtorek, 2024-07-16
Strona główna    Kontakt
stowarzyszenie JESTESMY
Aktualności
O nas
Powstanie stowarzyszenia
Misja stowarzyszenia
Zarząd stowarzyszenia
Działalność stowarzyszenia
Partnerzy
Galeria zdjęć
Jeden procent
Kontakt
SzpitalSZYBKI KONTAKT

Stowarzyszenie św. Józefa "JESTEŚMY"
43 – 190 Mikołów ul. Okrzei 27
Tel. 32 226 59 76
Aktualnie jesteś: Strona główna / Działalność StowarzyszeniaDziałalność Stowarzyszenia

Podsumowując rok 2016...

Celem naszego Stowarzyszenia jest niesienie pomocy merytorycznej, psychologicznej, finansowej oraz zakup sprzętu medycznego osobom chorym, placówkom zdrowia w tym, przede wszystkim Szpitalowi św. Józefa w Mikołowie. 
Założeniem od 11 lat naszego Stowarzyszenia jest bycie z człowiekiem potrzebującym wsparcia i pomocy. 
Dlatego w ubiegłym roku prowadziliśmy - kontynuując akcje oświatowe dla społeczności mikołowskiej. 

1.Stan ilościowy członków stowarzyszenia na dzień 01.01.2017r. wynosi 38 osób w tym 4 członkinie honorowe. 

2. Zrealizowano następujące zadania:

a) Spotkanie medyczne: „Rak nie jest wyrokiem”- wspólnie z gliwickim Centrum Onkologii im.
M. Curie- Skłodowskiej w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, odbyła się prelekcja na temat raka skóry- czerniaka. 
Wykład poprowadziła Pani dr n. med. Iwona Wziętek (specjalizacja- radioterapia onkologiczna).

b)  „Dni Seniora”   - organizowane przez Urząd Miasta w Mikołowie. 
W ramach tych dni, zorganizowaliśmy spotkania z psychologiem, Panią Bernadetą Szymik- Kozaczko omawiała  „Problemy ludzi „wcześniej urodzonych”. Oprócz tego Pani Kozaczko spotkała się indywidualnie z osobami szukającymi pomocy psychologicznej.

c)  „Chodzimy prosto”  – kontynuacja akcji, którą rozpoczęliśmy w 2009 roku.  Przebadano 90 dzieci pod względem prawidłowego poruszania się (badanie wad postawy). 
W roku 2016 akcja została przeprowadzona w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka. 
Badanie wykonał dr Piotr Łydka – ortopeda Szpitala św. Józefa w Mikołowie.

d) „Z książką na TY”- to także kontynuacja akcji sprzed lat, polega na cotygodniowych spotkaniach z pracownikiem Biblioteki Miejskiej z Mikołowa, Panią Agatą Chmiel z podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego- wspólne czytanie, rozmowy, wypożyczanie książek.

e)  Spotkania z młodzieżą - wspólnie z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki i II Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z Mikołowa, zorganizowano spotkania z pensjonariuszami ZOL-u z okazji świąt i dni okolicznościowych, np. Dzień Babci, Dzień Dziadka, Wielkanoc, Boże Narodzenie itp.

f)   Pomoc:
dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki z Mikołowa  przekazała    Stowarzyszeniu ponad 100 kg. jabłek dla mieszkańców Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego,
przekazywanie raz na dwa tygodnie wypieków dla pensjonariuszy ZOL-u przez „Cukiernię Lewandowska”,
w ramach filmowych spotkań mikołowski Klub Filmowy "IKS" pokazał dwa reportaże młodych twórców,
w minionym roku w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym rozpoczęła wolontariat Pani Anna Niemiec, która odwiedza pensjonariuszy i wspólnie spędza z nimi czas, przygotowując różne rozrywki w tym projekcje filmów.

g) „Wolontariusz Roku”- za współpracę z naszym Stowarzyszeniem Pani Katarzyna Wojciechowska otrzymała z rąk Burmistrza Mikołowa tytuł „Wolontariusza Roku” .
W/w współpracuje ze Stowarzyszeniem już 8 lat, zajmuje się sprawami administracyjnymi, współorganizuje imprezy artystyczne w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym oraz bierze czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach, które organizuje nasze Stowarzyszenie.

h) „Darczyńca Roku”- Pani Sabina Harnot otrzymała podziękowanie za wsparcie Stowarzyszenia z rąk Burmistrza Miasta Mikołów. 

i) Odbyły się trzy spotkania z dziećmi: 
-z Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka 
oraz Przedszkola nr 12 im. Bajkowe Przygody - programy artystyczne były związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka, oraz wspólnym kolędowaniem.

j) uczestniczyliśmy również w akcjach, szkoleniach, spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta dla organizacji pozarządowych.

k) Zakup sprzętu medycznego
W roku 2016 Stowarzyszenie zakupiło sprzęt medyczny dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie 
za kwotę 68 593,58zł.  
W/w kwotę przeznaczyliśmy m. in. na zakup:
materaca przeciwodleżynowego – 9 szt.
pomp do materaca przeciwodleżynowego - 6szt.
torby medycznej RO – 1 szt.
ciśnieniomierzy – 2 szt.
bieżni kardiologiczno - treningowej z osprzętem – 1szt. dla Oddziału Internistycznego 
w tym  na konto szpitala przekazano również środki finansowe w kwocie 35.500,00zł. na           zakup sprzętu medycznego dla nowo otwartej Izby Przyjęć Szpitala św. Józefa.
z darowizny przekazanej na konto Stowarzyszenia, zakupiono 3 sztuki koncentratorów             tlenu dla  hospicjum domowego - FamiliaMed w Mikołowie za kwotę: 7.923,54zł.

        Łączna kwota zakupów sprzętu medycznego wyniosła: 76.517,12zł.

l) W 2016 roku odbyły się 2 spotkania z członkami Stowarzyszenia: wielkanocne, świąteczno - opłatkowe.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi i nie prowadziło działalności gospodarczej.

4.  W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia odbył 7 zebrań, na których podjęto 9         uchwał.

5. Ponadto:
a) Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.
b) Członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia nie wypłacano wynagrodzeń.
c) W 2016r. nie zawierano umów zlecenia i nie wypłacono z tego tytułu wynagrodzeń.
d) W 2016r. Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczek pieniężnych.
e) Stowarzyszenie nie nabyło obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego. 
 f) Stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości.

6. W roku sprawozdawczym na Stowarzyszeniu nie ciążyły obowiązki podatkowe z jakiegokolwiek tytułu.
Stowarzyszenie korzystało także ze zwolnienia z obowiązku składania miesięcznych 
deklaracji  podatkowych dla celów uzyskania podatku dochodowego od osób prawnych.

7. W okresie sprawozdawczym  upoważnione organy kontroli zewnętrznej nie prowadziły kontroli działalności Stowarzyszenia.PODSUMOWUJĄC ROK 2015...

1. Spotkanie medyczne: "RAK TO NIE WYROK" - wspólnie z Gliwickiem Centrum Onkologii im. Marii Curie - Skłodowskiej odbyła się prelekcja w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie na temat raka piersi i szyjki macicy. Wykład poprowadziła Pani dr n. med. Iwona Wziętek (specjalista radioterapii onkologicznej).

2. "DNI SENIORA" - uczestniczenie w wydarzeniu organizowanym przez Urząd Miasta w Mikołowie. W ramach współpracy odbyło się spotkanie z psychologiem Panią Bernadetą Szymik - Kozaczko  - temat: "Problemy ludzi wcześniej urodzonych".

3. Akcja badania krwi (markery nowotworowe) pod kątem obecności komórek nowotworowych piersi i jajników. Badania kobiet wykonano w Laboratorium Szpitala św. Józefa w Mikołowie, w promocyjnej cenie.

4. "CHODZIMY PROSTO" - kontynuacja akcji, którą rozpoczeliśmy już w 2009 roku. W 2015 roku przebadano 70 dzieci pod względem prawidłowego poruszania się (badanie wad postawy). Ostatnio akcja została przeprowadzona w Przedszkolu nr 12 "Bajkowa przygoda". Badania wykonał dr Jacek Bera - specjalista ortopeda.

5. "Z KSIĄŻKĄ NA TY" - organizacja cotygodniowych spotkań z pracownikiem Biblioteki Miejskiej w Mikołowie z podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - wspólne czytanie i rozmowy.

6. "SPOTKANIA Z FILMEM" - klub filmowy "IKS" z Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie odwiedził podopiecznych Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - wyświetlono filmy krótkometrażowe. (o zegarze, o pasji byłego strażaka oraz bibliotekarce).

7. Wspólnie z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki oraz z II Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie zorganizowano spotkania dla pensjonariuszy  Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

8. Przy pomocy Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie, nasze Stowarzyszenie przekazało dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego ok. 100 kg jabłek.

9. W minionym roku byłe maturzystki II Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie rozpoczeły wolontariat w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym.

10. Za współpracę z naszym Stowarzyszeniem Pani Karina Machura otrzymała z rąk Burmistrza Miasta Mikołowa tytuł "WOLONTARIUSZA ROKU 2015". Pani Karina Machura pomagała  min. w organizacji imprez artystycznych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym oraz pomagała przy organizacji spotkania medycznego w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

11. Odbyły sie trzy spotkania z dziećmi z Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka oraz Przedszkola nr 12 im. Bajkowej Przygody - Dzień Babci i Dziadka, wspólne kolędowanie, spotkania Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, które umiliły czas seniorom z Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Mikołowie.

12. W ubiegłym roku Stowarzyszenie obchodziło 10-lecie swojej działalności. Uroczystość odbyła się w Miejskiej Bibliotece  w Mikołowie, gdzie wręczono statuetki zasłużonym darczyńcom, przyjaciołom naszego Stowarzyszenia. Wyróżnione zostały Panie: Kornelia Sikora, Sabina Harnot, S.M. Chrystiana, S.M. Wiktoria, Damaris Stencel, Nina Leki. W ciągu minionych 10 lat pracy Stowarzyszenie przekazało Szpitalowi św. Józefa w Mikołowie sprzęt medyczny wartości ponad 1.000.000  złotych. W podzięce za dobrą współpracę z tą placówką zdrowia Stowarzyszenie otzrymało statuetkę.

13. W roku 2015 Stowarzyszenie zakupiło sprzęt medyczny dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie  za kwotę 81 000,00 złotych. W/w kwotę przekazaliśmy min. na kupno: 3 sztuk kardiomonitorów typu Creative UP-7000,  kardiomoniror MEC12 AGS+023-000053-00, 2 sztuki kaset RTG z płytami obrazowymi itp. Na konto Szpitala św. Józefa przekazano również środki finansowe w kwocie 54.000 złotych na zakup sprzętu medycznego.

 

                                                                                       K.M.


PODSUMOWUJĄC ROK 2014...
 

. Zgodnie z planem zrealizowano następujące zadania:

„ Chodzimy prosto” – kontynuacja akcji, którą rozpoczęliśmy w 2009 roku. Przebadano 80 dzieci pod względem prawidłowego poruszania się (badanie wad postawy). W roku 2014 akcja została przeprowadzona w Przedszkolu nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie.

Stowarzyszenie zakupiło sprzęt medyczny dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie za kwotę 102.689,44zł. W/w kwotę przekazaliśmy m. in., na:

a. podkłady ślizgowe pod prześcieradło- 2szt.

b. wózek inwalidzko-toaletowy

c. igły biopsyjne

d. wózek transporowo-kapielowy

e. narzędzia neurochirurgiczne

f. lampę czołową z akumulatorem

g. ssak elektryczny

h. projekt „Kobieta po mastektomii”

i.dofinansowanie- źródło światła XENON NOVA

j. drabinki

k. dofinansowanie zakupu endoskopu PENTAX

• Przekazano środki finansowe na realizację projektu „Kobieta po mastektomii”.

• „ Z książką na TY”- organizacja cotygodniowych spotkań Pani z Biblioteki Miejskiej w Mikołowie z podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego- wspólne czytanie, rozmowy i projekcja filmów

• Wspólnie z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki i II Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie zorganizowano spotkania z pensjonariuszami ZOL-u z okazji świąt, świąt kościelnych i dni okolicznościowych, np. Dzień Babci, Dzień Dziadka.

• W ubiegłym roku młodzież II Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie rozpoczęła wolontariat w ZOLu.

• wolontariusze Auchan Polska SA. Pracownicy uczestniczyli w terapii zajęciowej celem pomocy w wykonywaniu prac plastycznych i zręcznościowych. Przekazali materiały biurowe oraz zapewnili poczęstunek dla podopiecznych ZOL-u.

• Odbyły się trzy spotkania z dziećmi z Przedszkola nr 2 im Kubusia Puchatka- dzień Babci i Dziadka, wspólne kolędowanie, spotkanie wielkanocne i bożonarodzeniowe

• W 2014 roku odbyły się 2 spotkania z członkami Stowarzyszenia: wielkanocne, świąteczno-opłatkowe. 

PODSUMOWUJĄC ROK 2013...

 Zgodnie z planem zrealizowano następujące zadania:

 •  ‭„‬Chodzimy prosto‭”‬ – kontynuacja akcji,‭ ‬którą rozpoczęliśmy w‭ ‬2009‭ ‬roku.‭ ‬To dzięki pomocy ortopedy  – ‬ordynatora Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Szpitala św.‭ ‬Józefa a zarazem członka Stowarzyszenia przebadał‭ ‬60‭ ‬dzieci pod względem prawidłowego poruszania się‭ (‬badanie wad postawy‭)‬.‭ ‬W roku‭ ‬2013‭ ‬akcja została przeprowadzona‭ ‬w Przedszkolu nr‭ ‬2‭ ‬im.‭ ‬Kubusia Puchatka w Mikołowie.‭ ‬Badaniem zostały objęte dzieci najmłodsze-3-letnie.‭
 •  ‭Zorganizowaliśmy koncert charytatywny  w Mikołowie (Mikołowski Dom Kultury- 10.11.2013r.) pod hasłem „Rak nie wybiera- wygrałam- teraz kolej na ciebie” Wszyscy organizatorzy i wykonawcy pracowali społecznie. Zebraliśmy kwotę w wysokości 7.275,00zł. (sprzedaż biletów, zbiórka pieniędzy oraz licytacja obrazów)  
 • Stowarzyszenie zakupiło sprzęt medyczny dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie za kwotę  93 290,15zł.  W/w kwotę przekazaliśmy m. in., na:
      - pompę strzykawkową S1
      - rękojeść do noża harmonicznego x‭ ‬2szt.
      - wałki przeciwodleżynowe
      ‭ ‬- komprimeter-‭ ‬opaskę uciskową do amputacji
      - pulsyksometr PC-66A
      - wózek toaletowy dla ZOL
      - narzędzia neurochirurgiczne
      - wózek toaletowo-prysznicowy oraz łatwoślizg
      - igły biopsyjne
 •   ‭„ ‬Z książką na TY‭”‬-‭ ‬organizacja cotygodniowych spotkań z Panią z Biblioteki Miejskiej w Mikołowie z podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego-‭ ‬wspólne czytanie,‭ ‬rozmowy i projekcja filmów
 •  Wspólnie z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącym im.‭ ‬Karola Miarki w Mikołowie zorganizowano‭ ‬3‭ ‬spotkań z pensjonariuszami ZOL-u,‭ ‬np.‭ ‬wspólne kolędowanie,‭ ‬spotkanie wielkanocne oraz okolicznościowe‭ (‬z okazji Dnia Nauczyciela‭)‬,‭ ‬organizacja balu karnawałowego
 •  ‭„‬Kino dla każdego‭”‬ – organizacja spotkania‭  ‬z Klubem Filmowym działającym przy Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.‭ ‬Klub Filmowy pod kierownictwem Pana Jerzego Jóźwiaka wyświetlił dla podopiecznych ZOL-u dwa krótkie reportaże:
      1. "O pasjonacie starych Polonezów"
      2. "O pasjonacie gadów i płazów"
 •  Organizacja spotkania w ZOL-u z wolontariuszami Auchan Polska SA.‭ ‬Pracownicy Auchan Polska SA uczestniczyli w terapii zajęciowej celem pomocy w wykonywaniu prac plastycznych i zręcznościowych.‭ ‬Przekazali materiały biurowe oraz zapewnili poczęstunek dla podopiecznych ZOL-u.
 • Spotkania z dziećmi z Przedszkola nr‭ ‬2‭ ‬im Kubusia Puchatka-‭ ‬dzień Babci i Dziadka,‭ ‬wspólne kolędowanie,‭ ‬spotkanie wielkanocne
 • Spotkanie z rodziną Syryjczyków mieszkającą w Mikołowie
  -‭ ‬film o kuchni syryjskiej,‭ ‬obyczajach i zwyczajach

Podsumowując rok 2011 ...

 • Dzięki Państwa - "DARCZYŃCOM" pomocy w postaci przekazywanych darowizn oraz wpłat 1% podatku mogliśmy wspomóc po raz kolejny Szpital św. Józefa w Mikołowie. Zakupiliśmy dla szpitala sprzęt medyczny wartości 70 000,00 zł., który ma pomóc personelowi medycznemu w ratowaniu życia i zdrowia naszych pacjentów.
 • "Chodzimy prosto" tak nazwaliśmy akcję badania dzieci w wieku przedszkolnym, którą prowadzimy już od roku 2009. To dzięki pomocy lekarzom - ortopedom pracującym w szpitalu św. Józefa będącymi zarazem członkami naszego Stowarzyszenia mogliśmy przebadać dzieciaki pod względem prawidłowego poruszania się (badanie postawy). W roku 2011 udało nam się tę akcję przeprowadzić w Przedszkolu nr 12 w Mikołowie, gdzie zostało przebadanych 120 maluchów.

Podsumowując rok 2011 ...

 • Dzięki Państwa - "DARCZYŃCOM" pomocy w postaci przekazywanych darowizn oraz wpłat 1% podatku mogliśmy wspomóc po raz kolejny Szpital św. Józefa w Mikołowie. Zakupiliśmy dla szpitala sprzęt medyczny wartości 70 000,00 zł., który ma pomóc personelowi medycznemu w ratowaniu życia i zdrowia naszych pacjentów.
 • "Chodzimy prosto" tak nazwaliśmy akcję badania dzieci w wieku przedszkolnym, którą prowadzimy już od roku 2009. To dzięki pomocy lekarzom - ortopedom pracującym w szpitalu św. Józefa będącymi zarazem członkami naszego Stowarzyszenia mogliśmy przebadać dzieciaki pod względem prawidłowego poruszania się (badanie postawy). W roku 2011 udało nam się tę akcję przeprowadzić w Przedszkolu nr 12 w Mikołowie, gdzie zostało przebadanych 120 maluchów.

 

 • Wspólnie z dyrekcją Szpitala św. Józefa oraz ze Zgromadzeniem Sióstr Boromeuszek zorganizowaliśmy 17 września DZIEŃ OTWARTY SZPITALA ŚW. JÓZEFA w Mikołowie. W tym dniu można była skorzystać z bezpłatnych konsultacji w poradni ortopedycznej, laryngologicznej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz chirurgii kręgosłupa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne badania poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego, diagnostyki laboratoryjnej a także USG i EKG. 
  Podczas imprezy można było także zobaczyć wspaniałe występy przygotowane przez utalentowaną młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie oraz przez zespół Emerton. Gościem specjalnym tej imprezy był Zespół Pieśni i Tańca SILESIANIE Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dla naszych najmłodszych uczestników imprezy były również przygotowane konkursy i zabawy.

  Mamy nadzieję, że ten dzień pozostanie na długo w pamięci i w przyszłym roku będziemy mogli współorganizować podobne akcje...
 • W ramach naszych wewnętrznych spotkań odbyły się dwa: Wielkanocne i Wigilijne... Życzyliśmy sobie pomyślności, miłości, pasji w czynieniu dobra dla drugiego człowieka oraz dalszej tak owocnej współpracy z szpitalem. 

 

Sprzęt zakupiony przez Stowarzyszenie


w roku 2010

 

 

 

 • komplet materacy do stołu operacyjnego
 • zestaw rektoskopowy
 • koncentratory tlenu
 • łóżka rehabilitacyjne i szafki przyłóżkowe
 • pakiet IRIS
 • sprzęt rehabilitacyjny (kliny, poręcz do nauki chodu, materace, półwałki)
 • aparat EKG
 • pompa infuzyjna
 • wózki medycznego
 • ssaki
 • stół zabiegowy SM 35
 • stół rehabilitacyjny
 • optyka artroskopowa
 • maxi nosze
 • inhalatory

w roku 2009

 • odzież robocza dla pracowników laboratorium
 • platforma do przenoszenia pacjenta
 • monitor SAMSUNG
 • mata grzewcza
 • zestaw do trudnych intubacji 

w roku 2008 

 • diatermię chirurgiczną
 • defibrylator ( współfinansowanie ) 
 • ssak elektryczny
 • mikroskop 

w roku 2007 

 •  pompę infuzyjną
 • narzędzia do artroskopii
 • respirator
 • urządzenia laparoskopowe
 • łaźnię wodną 

 w roku 2006 

 • aparat RTG ( współfinansowanie ) 

w 2005 roku: 

 • ssak elektryczny
 • elektrokardiograf
 • kamera medyczna 


Strona główna | Aktualności | O nas | Partnerzy | Galeria zdjęć | Jeden procent | Kontakt