Dziś jest: Środa, 2017-03-29
Strona główna    Kontakt
stowarzyszenie JESTESMY
Aktualności
O nas
Powstanie stowarzyszenia
Misja stowarzyszenia
Zarząd stowarzyszenia
Działalność stowarzyszenia
Partnerzy
Galeria zdjęć
Jeden procent
Kontakt
SzpitalSZYBKI KONTAKT

Stowarzyszenie św. Józefa "JESTEŚMY"
43 – 190 Mikołów ul. Okrzei 27
Tel. 32 226 59 76
Aktualnie jesteś: Strona głównaMISJA STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, szeroko rozumianej działalności charytatywnej. 

Ponadto finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje, jednostki oraz inne powołane lub zorganizowane w ramach Kościoła Katolickiego.

Nazwa "JESTEŚMY" odzwierciedla idee naszej organizacji :

 • jesteśmy po to by pomagać chorym, potrzebującym,
 • jes...

  więcej

  AKTUALNOŚCI

  Podsumowanie roku 2016
  marzec 2017

  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
  Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016

  Celem naszego Stowarzyszenia jest niesienie pomocy merytorycznej, psychologicznej, finansowej oraz zakup sprzętu medycznego osobom chorym, placówkom zdrowia w tym, przede wszystkim Szpitalowi św. Józefa w Mikołowie. 
  Założeniem od 11 lat naszego Stowarzyszenia jest bycie z człowiekiem potrzebującym wsparcia i pomocy. 
  Dlatego w ubiegłym roku prowadziliśmy - kontynuując akcje oświatowe dla społeczności mikołowskiej. 

  1.Stan ilościowy członków stowarzyszenia na dzień 01.01.2017r. wynosi 38 osób w tym 4 członkinie honorowe. 

  2. Zrealizowano następujące zadania:

  a) Spotkanie medyczne: „Rak nie jest wyrokiem”- wspólnie z gliwickim Centrum Onkologii im.
  M. Curie- Skłodowskiej w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, odbyła się prelekcja na temat raka skóry- czerniaka. 
  Wykład poprowadziła Pani dr n. med. Iwona Wziętek (specjalizacja- radioterapia onkologiczna).

  b)  „Dni Seniora”   - organizowane przez Urząd Miasta w Mikołowie. 
  W ramach tych dni, zorganizowaliśmy spotkania z psychologiem, Panią Bernadetą Szymik- Kozaczko omawiała  „Problemy ludzi „wcześniej urodzonych”. Oprócz tego Pani Kozaczko spotkała się indywidualnie z osobami szukającymi pomocy psychologicznej.

  c)  „Chodzimy prosto”  – kontynuacja akcji, którą rozpoczęliśmy w 2009 roku.  Przebadano 90 dzieci pod względem prawidłowego poruszania się (badanie wad postawy). 
  W roku 2016 akcja została przeprowadzona w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka. 
  Badanie wykonał dr Piotr Łydka – ortopeda Szpitala św. Józefa w Mikołowie.

  d) „Z książką na TY”- to także kontynuacja akcji sprzed lat, polega na cotygodniowych spotkaniach z pracownikiem Biblioteki Miejskiej z Mikołowa, Panią Agatą Chmiel z podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego- wspólne czytanie, rozmowy, wypożyczanie książek.

  e)  Spotkania z młodzieżą - wspólnie z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki i II Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z Mikołowa, zorganizowano spotkania z pensjonariuszami ZOL-u z okazji świąt i dni okolicznościowych, np. Dzień Babci, Dzień Dziadka, Wielkanoc, Boże Narodzenie itp.

  f)   Pomoc:
  dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki z Mikołowa  przekazała    Stowarzyszeniu ponad 100 kg. jabłek dla mieszkańców Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego,
  przekazywanie raz na dwa tygodnie wypieków dla pensjonariuszy ZOL-u przez „Cukiernię Lewandowska”,
  w ramach filmowych spotkań mikołowski Klub Filmowy "IKS" pokazał dwa reportaże młodych twórców,
  w minionym roku w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym rozpoczęła wolontariat Pani Anna Niemiec, która odwiedza pensjonariuszy i wspólnie spędza z nimi czas, przygotowując różne rozrywki w tym projekcje filmów.

  g) „Wolontariusz Roku”- za współpracę z naszym Stowarzyszeniem Pani Katarzyna Wojciechowska otrzymała z rąk Burmistrza Mikołowa tytuł „Wolontariusza Roku” .
  W/w współpracuje ze Stowarzyszeniem już 8 lat, zajmuje się sprawami administracyjnymi, współorganizuje imprezy artystyczne w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym oraz bierze czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach, które organizuje nasze Stowarzyszenie.

  h) „Darczyńca Roku”- Pani Sabina Harnot otrzymała podziękowanie za wsparcie Stowarzyszenia z rąk Burmistrza Miasta Mikołów. 

  i) Odbyły się trzy spotkania z dziećmi: 
  -z Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka 
  oraz Przedszkola nr 12 im. Bajkowe Przygody - programy artystyczne były związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka, oraz wspólnym kolędowaniem.

  j) uczestniczyliśmy również w akcjach, szkoleniach, spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta dla organizacji pozarządowych.

  k) Zakup sprzętu medycznego
  W roku 2016 Stowarzyszenie zakupiło sprzęt medyczny dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie 
  za kwotę 68 593,58zł.  
  W/w kwotę przeznaczyliśmy m. in. na zakup:
  materaca przeciwodleżynowego – 9 szt.
  pomp do materaca przeciwodleżynowego - 6szt.
  torby medycznej RO – 1 szt.
  ciśnieniomierzy – 2 szt.
  bieżni kardiologiczno - treningowej z osprzętem – 1szt. dla Oddziału Internistycznego 
  w tym  na konto szpitala przekazano również środki finansowe w kwocie 35.500,00zł. na           zakup sprzętu medycznego dla nowo otwartej Izby Przyjęć Szpitala św. Józefa.
  z darowizny przekazanej na konto Stowarzyszenia, zakupiono 3 sztuki koncentratorów             tlenu dla  hospicjum domowego - FamiliaMed w Mikołowie za kwotę: 7.923,54zł.

          Łączna kwota zakupów sprzętu medycznego wyniosła: 76.517,12zł.

  l) W 2016 roku odbyły się 2 spotkania z członkami Stowarzyszenia: wielkanocne, świąteczno - opłatkowe.

  3. Stowarzyszenie nie prowadzi i nie prowadziło działalności gospodarczej.

  4.  W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia odbył 7 zebrań, na których podjęto 9         uchwał.

  5. Ponadto:
  a) Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.
  b) Członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia nie wypłacano wynagrodzeń.
  c) W 2016r. nie zawierano umów zlecenia i nie wypłacono z tego tytułu wynagrodzeń.
  d) W 2016r. Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczek pieniężnych.
  e) Stowarzyszenie nie nabyło obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego. 
   f) Stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości.

  6. W roku sprawozdawczym na Stowarzyszeniu nie ciążyły obowiązki podatkowe z jakiegokolwiek tytułu.
  Stowarzyszenie korzystało także ze zwolnienia z obowiązku składania miesięcznych 
  deklaracji  podatkowych dla celów uzyskania podatku dochodowego od osób prawnych.

  7. W okresie sprawozdawczym  upoważnione organy kontroli zewnętrznej nie prowadziły kontroli działalności Stowarzyszenia.  więcej

Strona główna | Aktualności | O nas | Partnerzy | Galeria zdjęć | Jeden procent | Kontakt 10570